Odvoz materiálů a zeminy, poradenství

Zajistíme pro vás u našich prověřených partnerů kompletní odvoz materiálů a zeminy z vaší zahrady nebo pozemku. Po předešlé domluvě materiál na místě naložíme a odvezeme viz. Doprava materiálů. K dispozici je odvoz malým sklápěčem do 5 m³ lehkého materiálu nebo kontejnerem do 10 . Pro více informací nás kontaktujte.
Zajišťujeme také poradenství při ukládkách většího množství zeminy, skrývky, hlíny, kameniva. Poradíme a zajistíme nejvhodnější nakládku, dopravu a deponii ve vašem okolí. V případě dotazů volejte 604 252 887.
 
Uložení skrývek, drnů a vrchních vrstev zeminy ZDARMA! Po dohodě včetně nakládky a odvozu!
 
Číslo odpadu Název odpadu Cena Cena za přistavení kontejneru včetně odvozu odpadu 3 m³
020103 Odpad z rostlinných pletiv (tráva, listí apod.) 450,-Kč/1t 2000,-Kč
020106 Zvířecí trus, moč a hnůj (vč. znečištěné slámy) 450,-Kč/1t 2800,-Kč
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo apod. (nejedná se o větve) 200,-Kč/1t 2000,-Kč
200202 Zemina a kameny 425,-Kč/1t nebo - dle složení 3500,-Kč
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 Na dotaz - dle složení Na dotaz
170107 Čistá suť, cihly 350,-Kč/1t 3000,-Kč